zondag 11 juni 2023 om 08:45 uur en 10:45 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. T. Overbeeke, Reeuwijk

Liturgie
Ps. 24: 1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 100: 1 en 2
Wetslezing
Ps. 130: 2 en 4
Gebed
Lz. Psalm 1
Lz. 2 Tim 2: 14 - 26
Ps. 1
Preek Psalm 1 – Twee wegen
1) Goed advies: van levensbelang:
2) om vrucht te dragen
3) en behouden aan te komen.
WK. 441
Dank- en voorbeden
Collecten
Wk. 452: 1, 2 en 5
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: SDOK
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug