zondag 11 juni 2023 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Wk. 442: 2, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 145: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Ps. 89: 12
Gebed
Lz. Markus 12: 28 – 37
Lz. zondag 8
Ps. 110: 1 en 4
Preek
Ps. 145: 3
Dankgebed en voorbede
Dienst der offeranden
Wk. 173: 1, 3 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: SDOK
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug