zondag 26 november 2023 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 90: 1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 39: 3 en 5
Gedachtenis aan de overledenen (staande)
Moment van stilte
Geloofsbelijdenis
Ps. 42: 5
Gebed
Lz. Genesis 48: 1 - 16
Wkp. 23a: 1, 2, 3 en 5
Preek
Ps. 121: 2 en 4
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Wk. 212:1, 4 en 6
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project 10 27: Rotterdam Zuid
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug