zo 19 jul 2020  om 08:45 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden belijdenisdienst
Morgendienst

Wk. 443:1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 100: 1 en 4
Gebed
Lz. 2 Petrus 3:11-18
Tekst 2 Petrus 3:17,18
Ps. 89: 7
Preek: Groei in geloof en aanbidding
Wij belijden ons geloof met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis
Lezing van het formulier
Openbare geloofsbelijdenis
Vermaning en bemoediging
Ps. 48:6 (De nieuwe lidmaten en de gemeente zingen samen)
Dankgebed
Wk. 439: 1 en 4
Zegen

terug