zo 13 sep 2020  om 17:00 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Avonddienst

Liturgie
Ps. 86: 2 en 3
Wk. 493: 1 en 2
Lz. Psalm 51
Lz. Zondag 51
Ps. 51: 2 en 3
Ps. 32: 1 en 3

Collectedoelen
1e collecte: Voedselbank IJssel en Lek
2e collecte: Kerk

U kunt uw gift geven via de bankrekening of de Kerkgeld app.
Kijk voor meer informatie op de hervormdbergambacht.nl/digitalecollecte

terug