vr 1 jan 2021  om 10:00 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Morgendienst

Collectedoelen
1e collecte: Ger. Bond Steunfonds Gem.
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

Koffiedrinken na de dienst
Bekijk het volgende bericht over Online koffiedrinken en neiuwjaarwensen https://www.hervormdbergambacht.nl/_online_koffiedrinken_en_nieuwjaarwensen

Liturgie
Ps. 84: 6
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 122: 1 en 3
Wet
Gebed
Lz. Micha 4: 1 - 5
Tekst Micha 4: 5
Wkp. 68: 6
Preek
Orgelspel, vragen:
1) Leven wij in het laatste der dagen (v. 1)? Waaraan merk je dat?
2) Wat betekent het in een lock down om samen op weg te gaan?
Dankgebed en voorbede
Wk. 231: 1, 7 en 8
Zegen

terug