zo 3 jan 2021  om 08:45 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Morgendienst

Liturgie
Ps. 105: 1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 34: 1 en 2
Wetslezing
Gebed
Lz. Psalm 63
Tekst Psalm 63: 4A
Ps. 63: 1 en 2
Preek Puur geloof
Orgelspel
Overdenker:
“Wie elke dag de weg naar de bron gaat, zal hem ‘s nachts in het donker ook kunnen vinden.”
- Wat zegt dat spreekwoord (ove)r u/jou?
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Wk. 472: 3
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project: De Hoop
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug