zo 10 jan 2021  om 08:45 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Morgendienst

Liturgie
Ps. 87: 1
Stil gebed
Votum en groet
Wk. 189: 2 en 5
Wet
Gebed
Lz. Markus 3:20-35 en 4:30-34
Ps. 96: 1 en 2
Preek Gods verborgen Koninkrijk
Orgelspel
vragen:
1) Kun je Gods Koninkrijk onderscheiden in je leven?
2) Hoe zie je nu al de uitkomst van de gelijkenis, dat Jezus’ Koninkrijk daadwerkelijk enorme grootte heeft gekregen?
Dankgebed en voorbede
Ps. 145: 4 en 5
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug