zo 3 jan 2021  om 17:00 uur
Voorganger: prop. H. Boele, Gouda
Avonddienst

Liturgie
Ps. 136: 1, 3 en 26
Stil gebed
Votum
Ps. 67: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Jeremia 17: 13
Lz. Johannes 8: 1-11
Ps. 36: 2
Preek
Orgelspel
Vraag: Wat roept Gods barmhartigheid (misericordia) bij je op?
Dankgebed en voorbede
Collecten
Wk. 245: 1 en 2
Zegenbede


Collectedoelen
1e collecte: Project: De Hoop
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug