zondag 6 juni 2021 om 08:45 uur

Morgendienst HA
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te kleuren en mee te schrijven bij de dienst: 6 juni - kerkboekje - ochtend.pdf

Liturgie
Ps. 35:1
Stilgebed
Votum en groet
Wk. 330: 1
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Psalm 27: 7 - 12
Ps. 27: 5
Preek
Orgelspel, vragen:
1) Wat voor belofte neem je mee naar het Heilig Avondmaal?
Lz. 2e gedeelte Avondmaalsformulier
Klaarmaken HA
Gebed
Uitdelen van brood en wijn (ondertussen orgelspel)
Sursum corda
Viering HA
Lz. 2 Korinthe 4: 5-6
Ps. 22: 13
Dankgebed en voorbede
Wkp. 105: 2
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Zoa
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug