zondag 13 juni 2021 om 08:45 en 11:00 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. W. van den Born, Bergambacht

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en mee te kleuren tijdens de dienst: 13 juni - kerkboekje - ochtend.pdf

Liturgie
Ps. 119: 3
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 103: 2 (n.a.v. het Avondmaalsformulier)
Lezing van de Wet
Gebed
Lz. Psalm 27
Wk. 615 (na kindermoment over “mijn God”)
Tekst Psalm 27: 13 / 14
Preek
-orgelspel (na de verkondiging / zo mogelijk de melodie van Psalm 118 vers 14)
Huiswerk: Waarin Gods goedheid te zien is, schrijf dat op
en zing dan met een dankbaar hart Psalm 118 vers 14.
Dankgebed
Ps. 27: 7
zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug