zondag 20 juni 2021 om 08:45 en 11:00 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en mee te kleuren bij de kerkdienst: 20 juni - kerkboekje - ochtend.pdf

Liturgie
Ps. 121: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 1: 2
De Wet
Gebed
Lz. Genesis 1: 26 - 27 en 3: 1 - 7
Lz. Galaten 5: 22 - 26
Wk. 204: 2 en 3
Preek
Orgelspel, vragen:
1) Is er groei in jouw/uw leven?
2) Wat zie je van de vrucht van de Heilige Geest in de gemeente?
Dankgebed en voorbede
Ps. 52: 6
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: St. Red een kind
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug