zondag 27 juni 2021 om 08:45 en 11:00 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een boekje om mee te schrijven en mee te kleuren bij de dienst: 27 juni - kerkboekje - ochtend.pdf

Liturgie
Ps. 118: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 108: 1 en 2
Lezing van de Wet
Gebed
Lz. Galaten 6:1-10
Wk. 144: 1 en 4
Preek
Orgelspel, vragen:
1) Wie is jouw/uw naaste om de last te helpen dragen?
2) Wat leren we van de Heere Jezus als het gaat om bereidwilligheid?
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps. 68: 10
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: PDC De Herberg
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug