zondag 4 juli 2021  om 08:45 en 11:00 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Morgendiensten

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en mee te kleuren bij de dienst: 4 juli - kerkboekje - ochtend.pdf

Liturgie
Ps. 138: 4
Silgebed
Votum en groet
Wkp. 117
Lezing van de Wet
Gebed
Lz. Galaten 6: 11 - 18
Ps. 71: 14 en 17
Preek
Orgelspel, vragen:
1) Wat betekent het kruis voor u/jou?
2) Heb je de waarde van het kruis weleens aan een ander uitgelegd? Hoe ging dat?
Afscheid van groep 8 (alleen in de dienst van 11:00 uur)
Gebed (alleen in de dienst van 11:00 uur)
Ps. 134: 3 (alleen in de dienst van 11:00 uur)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Wk. 153: 7
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: IZB - Dabar
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug