zondag 13 juni 2021 om 17:00 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en mee te kleuren tijdens de dienst: 13 juni - kerkboekje - avond.pdf

Liturgie
Ps. 64: 10
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 67: 2
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Lukas 14: 15 - 24
Ps. 25: 6
Preek
Orgelspel, vragen:
1) Het is volgend seizoen jouw/uw tijd om belijdenis te doen?
2) Hebben wij excuses om Gods uitnodiging van ons af te houden? Welke? Wat doe je ermee?
Openbare belijdenis van het geloof:
Lezen van het formulier
Vragen
Zegen
Persoonlijk woord
Wk. 441: 1 (aangepast zie bijlage)
Dankgebed en voorbede
Wk. 441: 4 (gezongen door de belijdeniscatechisanten)
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug