zondag 20 juni 2021 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. B.F. Bakelaar, Krimpen aan den Lek

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te kleuren en mee te schrijven bij de kerkdienst: 20 juni - kerkboekje - avond.pdf

Liturgie
Ps. 67: 1
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 67: 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Handelingen 8: 26 - 40
Wkp. 25: 2 en 4
Preek n.a.v. Handelingen 8: 30-31a
Orgelspel, vragen
1) De kamerheer werd door Filippus de weg gewezen. Welke ervaringen hebt u zelf met wegwijzer zijn, of door anderen de weg gewezen worden?
2) Volgelingen van Jezus worden pas in Antiochië ‘christenen’ genoemd’ (Han. 11: 26). Daarvoor worden ze wel aangeduid als ‘mensen van de Weg’ (o.a. in Han. 9: 2).
Wat vindt u van die omschrijving? Zouden we er ook in onze tijd iets mee kunnen naar buiten toe?
Dankgebed en voorbede
WK. 239: 1, 2, 3 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: St. Red een kind
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug