zondag 27 juni 2021 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): Ds. H.N. Visser, Amsterdam

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een boekje om mee te schrijven en mee te kleuren bij de dienst: 27 juni - kerkboekje - avond.pdf

Liturgie
Ps. 84: 3
Stilgebed
Votum en groet
Wk. 455: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Efeze 3: 14 - 21
Wkp. 89: 3 en 8
Preek: innovatie en geloof
Orgelspel, vragen:
Wat heb je ervaren van God, dat je blik op de wereld voorgoed veranderd heeft?
Waar zou jij voor bidden, als je net als Paulus bidt met het zicht op de hemel? Neem dat mee in het stil gebed straks.
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps. 150: 1 en 2
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: PDC De Herberg
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug