zondag 4 juli 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Avonddienst

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en mee te kleuren bij de dienst: 4 juli - kerkboekje - avond.pdf

Liturgie
Wkp. 145: 2
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 107: 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Richteren 2: 1 - 17
Tekst Richteren 2: 10M
Ps. 106: 4 en 24
Preek Trouw tegenover ontrouw
Orgelspel
Overdenker: Trouw tegenover ontrouw: uit de hoogte is Jezus gekomen om mij uit de diepte van zonde en schuld te redden.
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Wk. 432: 1
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: IZB - Dabar
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug