zondag 11 juli 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Avonddienst

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en mee te kleuren bij de dienst: 11 juli - kerkboekje - avond.pdf

Liturgie
Ps. 33: 6
Stilgebed
Votum en groet,
Wkp. 13: 4
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Genesis 50: 15 - 21
Lz. Mattheus 10: 26 - 33
Lz. NGB artikel 13
Wk. 472: 1
Preek
Orgelspel, vragen: 1) Waarin merk je/ merkt u Gods leiding in het leven?
2) Is de geloofsbelijdenis van Jozef herkenbaar?
Dankgebed en voorbede
Ps. 17: 3, 4 en 8
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project: 10 27 Rwanda
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug