zondag 8 augustus 2021  om 08:45 uur en 11:00 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Morgendiensten

Liturgie
Ps. 72: 6
Stilgebed
Votum en groet
Wkp. 40: 2
Wetslezing
Gebed
Lz. Richteren 7
Lz. Richteren 8: 1, 23 ,27 en 32A
Ps. 19:7
Preek In mijn zwakheid ben ik sterk
Orgelspel
Overdenker:
Als ik gelovig besef dat ik zwak ben, besef ik gelovig dat Jezus alleen mijn redding en mijn kracht is.
Dankgebed
Collecten
Wk. 462: 1
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Friedenstimme
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug