zondag 15 augustus 2021  om 08:45 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Morgendiensten

Liturgie
Ps. 89: 1
Stilgebed
Votum en groet
Wk. 233: 1
Wet
Gebed
Lz. Psalm 36
Ps. 36: 1 en 3
Preek
Orgelspel, vragen:

  1. Wat is uw/jouw neiging om te doen in nood? Wegvluchten of aanvallen?
  2. Hoe kun je naar de Heere toevluchten? Hoe is God tot toevlucht voor je/u geweest?
Dankgebed
Collecte
Ps. 17: 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: GZB zomerzendingscollecte
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug