zondag 15 augustus 2021  om 11:00 uur
Voorganger: ds. W. van den Born, Bergambacht
Morgendiensten

Liturgie
Ps. 89: 1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 138: 4
Lezing van de Wet
Gebed
Lz. Openbaring 1: 9 - 18)
Ps. 118: 7 en 8
Tekst Openbaring 1: 17 “Hij legde Zijn rechterhand op mij”
Preek
Handen van de Heere Jezus
-terwijl Hij op de aarde was
-terwijl Hij in de hemel is
-terwijl ik leef
- Meditatief orgelspel (Tip voor de organist: eventueel na de verkondiging melodie lied “Veilig in Jezus’ armen”)
Vraag: : Hoe is het met mijn aanbidding?
Dankgebed
Collecte
Ps. 150: 1
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: GZB zomerzendingscollecte
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug