zondag 22 augustus 2021  om 08:45 uur en 11:00 uur
Voorganger: ds. J.J. van Holten uit IJsselstein
Morgendiensten

Liturgie
Ps. 118: 7
Stil gebed
Votum en groet
Wk. 281: 1 en 2
Wet
Gebed
Lz. 2 Samuel 14: 32 tot 15: 15 en vs. 23-37
Ps. 147: 3
Tekst 2 Samuel 15: 25
Orgelspel
Dankgebed
Ps. 44: 1
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug