zondag 29 augustus 2021  om 08:45 uur en 11:00 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Morgendiensten VHA

Liturgie
Ps. 23: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 110: 1 en 2
Lz. 1e gedeelte uit het Avondmaalsformulier
Wkp. 139: 1
Gebed
Lz. Hebreeën 2: 1 - 9
Tekst Hebreeën 2:8B,9
Ps. 21: 1 en 13
Preek Avondmaal: zie op Jezus
Overdenker:
Jezus verlangt ernaar u/jou in brood en wijn Zijn zondaarsliefde te laten proeven. Hij is ons voedsel op weg naar het Nieuwe Jeruzalem. Voedsel voor ons hart.
Verlangt u/jij naar Hem?
Dankgebed en voorbeden
Kollekten
Wk. 439: 1 en 3
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Gevangenenzorg
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug