zondag 1 augustus 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Avonddienst

Liturgie
Ps. 96: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 95:4
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Richteren 6: 11 - 40
Tekst idem
Wkp. 106: 1 en 2
Preek Geroepen tot de goede strijd (van het geloof)
Orgelspel
Overdenker
Als God een teken geeft, is dat geen teken bij het geloof van mensen, maar is dat een teken bij Zijn Woord/beloften.
Zo zijn doop en avondmaal geen teken van ons geloof, maar voor ons geloof.
Dankgebed
Collecte
Wk. 15: 3 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug