zondag 8 augustus 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. J. Quist, Den Haag
Avonddienst

Liturgie
Wkp. 138: 1 en 4
Silgebed
Votum en groet
Ps 80: 1 en 11
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Genesis 12: 7 - 13: 5
Ps. 91: 1 en 5
Preek
Orgelspel
Dankgebed
Colleten
Wk. 501: 1 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Friedenstimme
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug