zondag 15 augustus 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Avonddienst

Liturgie
Ps. 65: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 61: 4 en 7
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Richteren 11: 1 - 6 en 29 - 40
Tekst Richteren 11: 1 - 6 en 29 - 40
Ps. 141: 1 en 3
Preek Zet Heer’ een wacht voor mijn lippen
Orgelspel
Overdenker
“O liefde, voor dit offer van Uw leven,
wat kan ik (meer), dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leef of sterve,
uw liefde derve.” (WK 156:6)
Dankgebed
Collecten
Wk. 213: 1
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: GZB zomerzendingscollecte
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug