zondag 22 augustus 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. J. Westland, Putten
Avonddienst

Liturgie
Wkp. 118: 5 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 146: 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Filippenzen 1: 12 – 26
Ps. 73: 12 en 13
Tekst Filippenzen 1: 21
Preek
Meditatief orgelspel:
vraag: Waar gaat het u/jou om in het leven?
Dankgebed
Collecte
Wk. 177: 1, 3 en 5
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug