zondag 29 augustus 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Avonddienst

Liturgie
Ps. 95: 3
Stilgebed
Votum en groet
Wk. 125: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Romeinen 8: 28 - 30
Lz. 1 Thessalonicenzen 1: 1 - 10
Ps. 89: 7
Preek
Orgelspel, vragen:
1) Hoe troost de uitverkiezing?
2) Waarom zie je de verkiezing pas achteraf?
Dankgebed en voorbede
Kollekten
Ps. 113: 1 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Gevangenenzorg
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug