zondag 5 september 2021  om 08:30 uur,11:00 uur en 13:00 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Morgendiensten HA

Morgendienst 8:30 uur:
Ps.       150: 2
            Stilgebed

            Votum en groet
Ps.       65: 1 en 2
Gebed
Lz.        Hebreeën 2: 10 - 18
Tekst   Hebreeën 2: 11B
Ps.       22: 12 en 14
Preek   welk een broeder is onze Jezus
Ps.       116: 1 en 10
Lz.        2e gedeelte Avondmaalsformulier
Gebed
Geloofsbelijdenis
Orgelspel - brood en wijn worden rondgedeeld
Viering HA
Lezing slotgedeelte HA formulier
Ps.       118: 7
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Wk.      326: 4 en 6
Zegen

Tafelviering 11:00 / 13:00 uur:

Niet uitgezonden op intranet en kerkradio
 Ps.       150: 2
            Stilgebed
Votum en groet
Ps.       68: 10
Gedeelte ter bezinning op het HA
Gebed uit HA formulier
Orgelspel – brood en wijn worden rondgedeeld  
Sursum corda
Viering HA
Lz.        slotgedeelte HA formulier
Ps.       116: 1
Gebed
Wk.      393: 2 en 8
Zegen

terug