zondag 12 september 2021  om 08:45 uur en 11:00 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Morgendiensten HD

Morgendienst 8:45 uur:
Ps. 138: 4
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 146: 1
Wet
Gebed
Lz. Psalm 146
Wk. 14: 3 en 4
Preek De God van Jakob
Orgelspel Opdracht:
Leer deze week een lied uit je hoofd.
Dankgebed
Collecte
Ps. 146: 3 en 4
Zegen

Morgendienst 11:00 uur:
Ps. 138: 4
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 146: 1
Wet
Doop formulier
Gebed
Ps. 105: 5 (binnen brengen van de kinderen)
Beantwoording van de vragen
Vertelmoment kinderen
Doop
Ps. 134:3 (staande)
Gebed
Lz. Psalm 146
Wk. 318 (wegbrengen van de kinderen)
Preek De God van Jakob
Orgelspel Opdracht:
Leer deze week een lied uit je hoofd.
Dankgebed
Collecte
Ps. 146: 3 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project: 10 27 Rwanda
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug