zondag 19 september 2021  om 08:45 uur en 11:00 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Morgendiensten

Liturgie
Ps. 116: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 100: 2 en 3
Wetslezing
Ps. 135: 3
Gebed
Lz. Mattheüs 25:14-30
Tekst Mattheus 25: 14 - 30
Wk. 608: 1 en 2 (Kinderlied)
Preek Geloven is doen
Orgelspel
Vraag voor wie jong is:
Geloven is doen; dan is Jezus blij met jouw leven.
Word jij er ook blij van om te leven voor Jezus?
Overdenker voor wie iets ouder is:
Tegen de twee dienstknechten wordt gezegd dat ze trouw geweest zijn. Niet: goochem, handig. Nee: trouw. Daarvoor is onbevangenheid nodig: aan Jezus' voeten zitten en van Hem leren, en dan met blijdschap Hem dienen met de talenten die Hij je geeft. Zo zal er vrucht zijn. In de gelijkenis gaat het niet om prestatiedruk, maar om liefde voor de Heere en Zijn dienst.
Dankgebed
Collecten
Wk. 455: 1 en 2
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Jeugdwerk
4e collecte: Onderhoud kerk

terug