zondag 5 september 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Avonddienst

Liturgie
Ps.       122:3
            Stilgebed
Votum en groet
Ps.       145: 1 en 3
Lz.        van Gods gebod – Romeinen 13: 8 - 14
Gebed
Lz.        Hebreeën 3:7 – 4:11
Tekst   Hebreeën 4:9,11
Ps.       95: 1 en 4
Preek   Rust mijn ziel, uw God is Koning 
Orgelspel
Overdenker: 
De sabbatsrust is de toekomst zoals God die bedoelt, en zoals Jezus die voor ons heeft verdiend.
Dan zijn we leeg van onszelf, en vol van God die liefde is. Iets van die rust mag al geproefd worden in brood en wijn. 
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Wk.      356: 1, 2, 3 en 4
Zegen
 

terug