zondag 12 september 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Avonddienst

Liturgie
Ps. 66: 2
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 89: 3
Geloofsbelijdenis
Ps. 66: 10
Gebed
Lz. Richteren 13
Tekst Richteren 13
Ps. 106: 18
Preek
Orgelspel
Overdenker:
Luther zegt: “Moet je Manoachs vrouw eens zien. Manoach is nog naar zijn bril aan het zoeken, en die vrouw heeft het al gezien.”
Gelovig is de reactie van Manoachs vrouw op zijn angst en beven voor Gods grootheid: als God ons had willen doden had Hij ons offer niet aanvaard.
NTisch gezegd: de HEERE wil niet mijn dood, maar mijn leven. Anders had op Golgotha niet het kruis gestaan.
Dankgebed
Collecten
Wk. 421: 1
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project: 10 27 Rwanda
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug