zondag 10 oktober 2021  om 08:45 uur en 11:00 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Morgendiensten

Kerkboekje voor kinderen
Voor de kinderen is er een kerkboekje bij deze dienst: Werkblad Genesis 29.pdf

Liturgie
Ps. 23: 1
Stilgebed
Votum en groet
Wk. 467: 1
Lezing van de Wet
Ps. 119: 47
Gebed
Lz. Genesis 29: 1 - 14
Ps. 37: 3 en 9
Preek Gods leiding en ons volgen
Orgelspel, vragen:
1) Waarin zie je Gods leiding in je leven?
2) Hoe kunnen we meer danken?
Dankgebed
Collecte
Ps. 71: 10 en 12
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Op weg met de ander
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

 

terug