zondag 3 oktober 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. D.C.G. van der Kraan uit Stolwijk
Avonddienst

Liturgie
Wk. 200: 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 98: 4
Geloofsbelijdenis
Wk. 211:1, 2 en 3
Gebed
Lz. Romeinen 8: 14 – 30
Ps. 31: 13 en 15
Preek
Meditatief orgelspel
Dankgebed en voorbede
Ps. 145: 6
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Shaare Zedek
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug