zondag 10 oktober 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Avonddienst

Liturgie
Ps. 30: 1 en 3
Stilgebed
Votum en groet
Wkp. 25: 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Ps. 46: 6
Gebed
Lz. Richteren 16
Ps. 25: 9 en 10
Preek de overwinning tegemoet sterven
Orgelspel
Overdenker:
“Hij, Simson, eenzaam in zijn leven,
eenzaam in stervensnood
wou voor zijn volk zich geven,
gehoorzaam tot de dood.
Een schaduw van die Ene,
Wiens leven louter licht,
heeft ’t allerschoonst geschenen
in ’t allerzwaarst gericht.”
Dankgebed
Collecten
Wk. 477: 1, 2 en 3
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Op weg met de ander
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

 

terug