zondag 17 oktober 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Avonddienst

Liturgie
Ps. 145: 1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 116: 1 en 4
Geloofsbelijdenis NGB art. 20 en 21
Ps. 143: 11
Gebed
Lz. Jesaja 5: 1 – 7
Lz. 1 Johannes 4: 8 - 10
Wk. 153: 1, 2 en 4
Preek Gods passie voor mensen
Orgelspel
Overdenker
”Wil God bloed zien? Ja en nee.
God wil zijn eigen bloed geven.
Het is het bloed van het Lam Gods dat reinigt van alle zonden.
En daarom wil God tegelijk geen bloed meer zien.
Ons bloed hoeft niet meer te vloeien.
Er zijn geen woorden voor om het geheimenis van deze liefde weer te geven.” (W. Verboom)
Gebeden
Collecten
Wkp. 103: 3 en 5

Collectedoelen
1e collecte: Project: De Hoop
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug