zondag 7 november 2021  om 08:45 uur en 11:00 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Morgendiensten

Liturgie
Ps. 65: 6
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 133: 2 en 3
Wet
Wk. 497: 1, 2 en 3
Gebed
Lz. Genesis 29: 15 - 30
Ps. 141: 3
Preek
Orgelspel,
vragen:
1) Weerspiegelt jouw relatie die van de Heere Jezus en Zijn gemeente?
2) Wanneer je alleen door het leven gaat, hoe weerspiegel je dan Jezus Zelf?
Dankgebed
Collecte
Ps. 105: 4 en 5
Zegen

terug