zondag 14 november 2021  om 08:45 uur en 11:00 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Morgendiensten HD

Liturgie
Ps. 19: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 100: 1 en 4
Wetslezing
Ps. 100: 2 en 3
Lezing dooponderricht
Ps. 105: 5 (tijdens het binnendragen)
Doopgebed
Doopgeloften
Bediening van de doop
Ps. 134: 3
Gebed
Lz. Exodus 2: 1 - 10
Onder orgelspel verlaten de kinderen de kerk
Wkp. 18: 5 en 9
Preek Dopen: uit het water getrokken
Meditatief orgelspel
Overdenker:
Mozes is als machteloos kind uit het (doods)water getrokken en zal als man met het machteloze volk van God uitrekken uit het slavenhuis Egypte.
In de doop belooft Jezus mij dat Hij is gered uit de dood om ook mij uit het water te redden.
Wat betekent die belofte voor u/jou/mij?
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Wk. 14: 1 en 7
Zegen
 

terug