zondag 7 november 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff, Scherpenzeel
Avonddienst

Liturgie
Ps. 19:1
Silgebed
Votum en groet
Ps. 19: 2, 3 en 4
Geloofsbelijdenis
Ps. 93: 1
Gebeden
Lz. 1 Johannes 2:1-11
Wk. 422: 1, 2 en 3
Preek: uit liefde God dienen
Orgelspel
Dankgebed
Collecte
Wk. 267: 1, 5 en 6
Zegen

terug