zondag 14 november 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. T.W. van Bennekom, Goes
Avonddienst

Liturgie
Ps. 68: 10
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 75 : 1,4
Geloofsbelijdenis
Ps. 89 : 7
Gebed
Lz. Jesaja 24 : 1 - 13
Lz. Jesaja 24: 21 t/m Jesaja 25 : 9
Lz. Openbaring 15 : 1 - 4
Wk. 21 : 1, 2, 3 en 4
Preek Kerntekst ; Jesaja 25 : 6-9
1. Chaotische tijd
2. Overvloedige maaltijd
3. Feestelijk gezicht
4. Ongekende toekomst
Orgelspel
Dankgebed
Wk. 426 : 4 en 5
Zegen

terug