zondag 2 januari 2022 om 08:45 uur en 11:00 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Gz. 2: 1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 33: 11
Wetslezing
Gebed
Lz. Exodus 19:16 - 20 en 20:1 – 3 en 18 - 21
Tekst Exodus 20:20
Ps. 68: 16
Preek Ontzaglijke liefde + liefdevol ontzag = de vreze des HEEREN
Orgelspel over WK Gez. 353:6
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Wk. 245: 2
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project 10 27: Rotterdam Zuid
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug