zondag 9 januari 2022 om 08:45 uur en 11:00 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 31: 15
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 92: 1
Wetslezing
Gebed
Lz. Lukas 4: 14 - 30
Ps. 84: 3
Preek Jezus spreekt ons aan, ook als Hij ons tegenspreekt
Orgelspel over: WK Gez. 441:3
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Wk. 230: 5
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

 

terug