zondag 16 januari 2022 om 08:45 uur en 11:00 uur

Morgendiensten HD
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 84: 2 
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 95: 2
Wetslezing
Ps. 95: 4
Gebed
Lz. Lukas 4: 28 - 44
Tekst Lukas 4:43
Ps. 145: 5
Preek
Orgelspel over WK 421:1 (Tekst weergeven)
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Wk. 446: 2
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Tear
2e collecte: Kerk
3e collecte: Jeugdwerk
4e collecte: Onderhoud kerk

terug