zondag 23 januari 2022 om 08:45 uur en 11:00 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 95: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 116: 1
Wet
Wkp. 6: 1
Gebed
Lz. Johannes 5: 1 - 18
Wk. 109: 4
Preek
Orgelspel, vragen:
1) Waarin ziet u/je vandaag de tekenen van Gods Koninkrijk?
2) Herkent u/jij iets van Gods barmhartigheid in uw/je eigen leven?
Gebed
Collecten
Ps. 136: 23 en 24
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project: 10 27 Rwanda
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug