zondag 9 januari 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 66: 10
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 103: 1
Geloofsbelijdenis
Ps. 34: 2
Gebed
Lz. Hebreeën 4: 14 - 16
NBG 26 verkort:
Wk. 152: 2 en 3
Preek
Orgelspel, vragen:
1) Waarom is het zo belangrijk om te bidden in Jezus’ Naam?
2) Wat betekent het gebed voor u/jou?
Dankgebed en voorbede
Collecten
Gz. 5: 10
Zegen
Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

 

terug