zondag 16 januari 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. H.J.P. de Pater, Nieuwegein

Liturgie
Ps. 34: 1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 34: 9
Geloofsbelijdenis
Wk. 306: 1
Gebed
Lz. Mattheus 5: 1 - 12
Ps. 37: 6
Preek
Meditatief muziek moment
Gebed
Collecte
Wk. 249: 1
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Tear
2e collecte: Kerk
3e collecte: Jeugdwerk
4e collecte: Onderhoud kerk

terug