zondag 23 januari 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 84: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 68: 13
Geloofsbelijdenis
Ps. 89: 7
Gebed
Lz. Johannes 17: 17 - 26
Wk. 230: 1
Preek De Kerk - haar geheim is: God
Orgelspel over:

Een naam is onze hope,
een grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in ene dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven,
aan haar het leven gaf.

Dankgebed
Collecten
Ps. 133: 1 en 3
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project: 10 27 Rwanda
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug