zondag 1 mei 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. M.M.J. Verheuvel, Schoonhoven

Liturgie
Ps. 68: 10
Stilgebed
Votum en groet
Wkp. 106: 21 en 22
Wet
Ps. 15: 1 en 2
Gebed
Lz. Jesaja 43: 1 -7
Lz. 1 Thessalonicenzen 4: 13 – 18
Ps. 16: 6
Preek Thema: Altijd bij de Heere. 1) Treuren; 2) Terugbrengen; 3) Toekomst.
Ps. 73: 12
Gebed
Collecte
Wk. 15
zegen
Lied 2 coupletten van het Wilhelmus

Collectedoelen
1e collecte: Project: 10 27 Rwanda
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug